- Få indsigt i udvalgte temaer

om bæredygtige byggeri...

BYGHERRE

Viden om LCC...

i byggeriet

Totaløkonomi i praksis - Life Cycle Costing


LCC i byggerietsfaser

LCC i udbudsmaterialet

LCC i DGNB

LCC som beslutningsstøtteværktøj

Introduktion til LCC-byg, værktøjet

Overblik

I mange byggeprojekter er der stor fokus på, hvad det koster at bygge – på din anlægsøkonomi. Men det giver mere mening at flytte fokus over på totaløkonomien.


Indhold og proces

Du får en introduktion til LCC i byggeriet. Vi ser på muligheder, som både offentlige og private bygherrer har for at træffe beslutninger med totaløkonomiske perspektiver.

Vi ser bl.a. eksempler i på, hvordan LCC anvendes i sammenhæng med DGNB-certificering.


Muligheder og krav til anvendelse af LCC i offentlige byggeri

Vi ser på, hvordan vi kan anvende LCC og inddrage LCC i evaluering af de udbudte byggeprojekter.

Der er nemlig flere muligheder og krav i udbudsloven fra januar 2016.

Overblik

LCA står for Life Cycle Assessment – altså livscyklusvurdering. Formålet med LCA er at vurdere bygningens samlede miljøbelastning gennem sin levetid.

Vil du vide mere om LCA i byggeriet, og ønsker du at dit næste byggeprojekt reducerer både lokale og globale miljøpåvirkninger, så er "Viden om LCA i byggeriet" for dig.


Indhold

Oplægget er lavet på baggrund af flere hundrede timers "hands-on" erfaring med emnet, samt et igangværende udviklingsprojekt med fokus på formidling af LCA metoden, eksemplificeret ved et vindue. 

Oplæget vil være præget af en anvendelsesorienteret tilgang og vil tage afsæt i byggeriets faser. Indholdet vil blive formidlet gennem et mix at forklarende skitser, eksempler og en introduktion til LCA-byg beregningsværktøjet.

BYGHERRE

Viden om LCA...

i byggeriet

Introduktion til Life Cycle Assessment - LCA


Hvad er LCA?

Hvorfor arbejde med LCA?

Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug

LCA på bygningsniveau

LCA på materialeniveau

LCA i udbudsmaterialet

Introduktion til LCA-byg


- det siger andre om FCO...

”Jeg vil gerne takke Flemming for sin store og flotte indsats i forbindelse med InnoBYG-projektet ”LCC i praksis”. Flemming har med sin baggrund som arkitekt og dybe erfaring med LCC og byggeri været både idemager, indpisker og styrmand på projektet. Han har en unik evne til at bringe egne ideer i spil og samtidig være meget lydhør overfor andres forslag. Det har været både udbytterigt og en fornøjelse at arbejde sammen med Flemming, og jeg håber, at vi får rig lejlighed til at fortsætte det gode samarbejde fremover under nye former.”

Kim Haugbølle, seniorforsker 

Statens Byggeforskningsinstitut.