- Få indsigt i entreprenørens ydelser og  leverencer i det bæredygtige byggeri

- forstå din rolle og dit ansvar

Overblik

At DGNB certificere en bygning kræver opmærksomhed, indlevelse og ejerskab fra dag ét.


Bæredygtigt byggeri lykkes kun med en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang – og det samme gælder DGNB-certificering. Ikke alle parter i byggeriet skal nødvendigvis levere ind på en gang. Men det er afgørende for engagement og ejerskab i projektet, at alle ved, hvad man bidrager til.


Indhold

Denne introduktion til indhold og proces i DGNB gennemgår, hvem der  arbejder med hvad og hvornår. På den måde får og entreprenøren mulighed for at se og forstå, hvad man bidrager til.


Få gode råd til, hvad du skal huske i en tilbudsfase. Og få input til, hvad der skal sættes midler af til undervejs.

ENTREPRENØREN

Generel introduktion

til DGNB

DGNB - generel introduktion


DGNB, planlægningsværktøj

Certificeringsudgifter

Screening

Præcertificering

Certificering

DGNB i praksis

Overblik

Få styr på utryghed, skepsis og manglende ejerskab.  Min erfaring fortæller, at man med videnformidling og forventningsafstemning kan gøre forskel på nat og dag.


Indhold

Oplægget "Roller og ansvar i DGNB" sætter fokus på de ydelser og tilhørende leverancer, der typisk ligger hos entreprenøren i en certificeringsproces. Med afsæt i relevante eksempler ser vi på nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med en DGNB certificering.


Det handler om mulighederne for at optimere entreprenørens arbejdsproces i forbindelse med DGNB. Med den rigtige planlægning kræver indsamlingen af DGNB dokumentationen ikke meget ekstraarbejde. Men mister du først trit og overblik, kan det blive vanskeligt at sikre den tilstrækkelige dokumentation. DGNB projekter kræver et fælles fokus.

ENTREPRENØREN

Roller og ansvar

i DGNB

Entreprenørens roller og ansvar


Proces, ansvar og rollefordeling

Input til prissætning af dine ydelser

Kontakt til underentreprenør

Fælles løft - fælles ansvar

Indsamling af dokumentation

Logbøger og foto registrering