FCO arkitektur har fokus på bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet

om FCO

FCO arkitektur er et anpartsselskab, der ejes af Flemming Carøe Østergaard og bygger på 16 års erfaring fra både det private erhvervsliv samt Teknologisk Institut. Virksomheden tilbyder  bygherrerådgivning, undervisning og projektudvikling, med fokus på bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet. FCO arkitektur  differentierer sig i forhold til andre små rådgivervirksomheder ved at have unikke kompetencer inden for livscyklisvurdering (LCA) og totaløkonomiske betragtninger (LCC) på bygningsniveau.

Jeg har altid værdsat at bidrage til byggeriet gennem alle faser, lige fra den første kontakt med bygherre til overleveringen af det færdige byggeri. Derfor har jeg i dag en bred forståelse af byggeriet. Gennem mit fokus og arbejde med det bæredygtige byggeri, udbygger jeg ikke alene mine faglige kvalifikationer, men bidrager også til et holistisk tværfagligt syn på byggeriet, hvilket i min optik er fundamentet for, at vi i fremtiden kan skabe robuste bolig- og byprojekter.

Teknologisk Institut

Hos Teknologisk Institut har jeg arbejdet målrettet for en øget implementering af bæredygtighed i byggebranchen.  Gennem en række forsknings- og udviklingsprojekter har jeg forvandlet egne idéer til konkrete projekter - et arbejde der omfatter ansøgning af projektbevilling, etablering af projektteams med virksomheder og vidensinstitutioner, samt udvikling og afholdelse af workshops. Som et fælles omdrejningspunkt i mine udviklingsprojekter er jeg meget fokuseret på den efterfølgende praktiske anvendelse  og implementering af projektresultaterne i konkrete byggeprojekter.   


Årstiderne Arkitekter

Gennem 15 år har jeg siddet som arkitekt hos en af landets største tegnestuer, hvor jeg dagligt har beskæftiget mig med mange sider af faget   skitsering,  konkurrencer, projektering samt projektledelse og specialisering inden for bæredygtighed.