FCO er invitaitivtager til flere udviklingsprojekter...

Projekter

Livscyklus vurderinger, totaløkonomi og proces.

Udviklingsprojekt \\ bæredygtighed i praksis

Formidling af LCA

I samarbejde med Københavns Erhvervsakademi og Teknologisk Institut indgår FCO arkitektur i projektet "LCA formidling". Gennem en udstilling og et undervisningskoncept tages LCA´en under lup.

Sommerskolen ´17

"Sommerskolen Tværfaglig Bygningsrenovering 2017" er den tredje og sidste i rækken. Her i 2017 bliver vi i Aarhus og ser nærmere på etageboligbyggeriet ”Søvangen” i Brabrand.

- godkendt som

beskikket censor

Styrelsen for forskning og uddannelse har godkendt FCO som beskikket censor på bygningskonstruktøruddannelsen.

LCC i praksis

Totaløkonomiske vurderinger skal sikre et bredt og langsigtet fokus ved bl.a. at inkludere omkostninger til drift, vedligeholdelse og renhold. For at opnå en optimal effekt skal LCC'en  introduceres allerede i idéfasen.

DK-GBC bæredygtighedsleder

Med uddannelsen DK-GBC bæredygtighedsleder kan FCO arkitektur nu også bidrage med input til bl.a.

udbudsmateriale. 

visualisering: pluskontoret ark.

DGNB screening af

Enghaven, Kirke Hyllinge

I samarbejde med pluskontoret arkitekter udfører FCO arkitektur DGNB screening af boligprojektet Enghaven i Kirke Hyllinge.


Koncepter

Bæredygtighedsbegrebet gøres praktisk anvendeligt gennem guidelines, der udarbejdes på baggrund af branchens egne erfaringer.

FCO som DGNB auditor

FCO arkitektur er ansvarlig for DGNB certificering af 6500 kvm boliger i Ørestad Syd. Projektgruppen, Arkitektgruppen, TRANSFORM ark., Rambøll Odense og FCO arkitektur.

visualisering: TRANSFORM arkitekter

visualisering: pluskontoret ark.

DGNB certificering af

bofællesskabet JONSHØJ

I samarbejde med pluskontoret arkitekter udfører FCO arkitektur DGNB screening af bofællesskabet JONSHØJ