Reference fra Teknologisk Institut

Teknologisk Institut - sektion for bæredygtigt byggeri

Reference \\ Bæredygtighed i praksis

Som seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, har jeg haft fokus på at udvide sektionens kompetenceområder ved at målrette ydelser og projekter mod arkitekter og arkitektvirksomheder med interesser i bæredygtigt  byggeri. Jeg har blandt andet været projektleder på to praktisk orienterede projekter med fokus på Livscyklus analyse (LCA) og Totalværdi/Totaløknomi (LCC). To vigtige projekter som vil sikre at disse begreber bliver håndteret og forstået af byggebranchen på en regulær måde.


Derudover har jeg deltaget i opstart og planlægning af afdelingens involvering i det store nationale udviklingsprojekt REBUS, omhandlende værdisætning af de mange afledede effekter af renoverede boliger.


Gennem min interesse for bygnings LCA er jeg medforfatter på  udviklingsprojektet ”LCA formidling”. Her er der fokus på forståelse og  formidling af, hvad en livscyklusvurdering er. Målgruppen er her undervisere og deres studerende.


Endelig har jeg været deltager i samfundspartnerskabet REBUS, et projekt der har fokus på bæredygtig energirenovering, hvor der bla. stilles skarpt på begrebet ”totalværdi”.

Anvendelse af LCC i hverdagen

Ansøger og projektederleder på projektet, der forsøger at opstille konkrete muligheder

ReBus

Deltager på udvikling af definition af totalværdibegrebet. Projektdeltager, 2016

Bæredygtig Business

Projektdeltager i Innobyg Regi