Det bæredygtige byggeri kan være komplekst - har du overblikket...?

Koncepter

Anvendelse af koncepter i det bæredygtige byggeri

Udviklingsprojekt \\ Bæredygtighed i praksis

”Bæredygtighed” og ”Bæredygtigt byggeri” er ord man ofte støder på, når der tales om byggeri i byggebranchen. Bygherren vil gerne have bæredygtige boliger og bæredygtige kontorhuse, og byggeriet må gerne være bæredygtighedscertificeret, før det kan lejes ud. Rådgiverne taler om bæredygtige løsninger, producenter om bæredygtige byggematerialer… MEN hvor er overblikket? -  hvem gør hvad, og hvornår? Hvad skal der egentlig til for at lave et bæredygtigt byggeri?  Udfordringen i dag er ofte, at et fokus på få enkeltdele i byggeriet (f.eks. energieffektivitet) bliver ophøjet til at være det, som gør et byggeri bæredygtigt, hvilket er et skridt i den rigtige retning – men slet ikke tistrækkeligt til at kalde et byggeri bæredygtigt.


Mange i byggebranchen anskuer bæredygtigt byggeri som ”sund fornuft” og  ender derfor med at gøre, som man plejer. Men hvorfor mon det?  Usikkerhed, utryghed og manglende forståelse er stadig i høj grad forbundet med begrebet bæredygtighed. Det er i dag ikke nok at være en dygtig ingeniør, der ved alt om en ting eller være en arkitekt, der kan tegne smukke bygninger. De optimale løsninger ligger som oftest i en kombination af en lang række tværfaglige input, hvilket påkalder et fokus på et tidligt tværfagligt samarbejde,  hvor et valg træffes på baggrund af en konkret dataindsamling samt en evt. cost-benefit analyse. Den metode resulterer i projekter med en langt større kompleksitet end de konventionelle bggeprojekter. En kompleksitet, der ofte er årsag til, at bæredygtigheden nedprioriteres.

Projektdeltagere

Projektet er under udvikling, men der er udvist interesse fra flere danske arkitekt og ingeniør firmaer, samt kommuner og vidensinstitutioner.