- Tænk på totaløkonomi allerede i opstartsfasen af dit byggeprojekt.

Anvendelse af LCC i hverdagen

Anvendelse af LCC i hverdagen

Udviklingsprojekt \\ støttet af Innobyg


Totaløkonomi, er igennem de seneste år blevet et mere og mere kendt begreb i byggebranchen ikke mindst gennem LCC-byg – et totaløkonomisk værktøj, der skal bidrage til en helhedsorienteret anskuelse af byggeri. Udover LCC-byg er der en række andre tiltag, der indikerer et øget fokus på totaløkonomi. Blandt disse kan nævnes:


Bekendtgørelsen nr. 1179 fra 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi, der pålægger offentlige bygherrer at gennemføre totaløkonomiske vurderinger.


I det private er der stort fokus på bæredygtigt byggeri, herunder bygningscertificering, hvor totaløkonomi også indgår med en betydelig vægtning.


I den nye udbudslov er der en række tiltag, der gør det lettere at anvende totaløkonomi som et tildelingskriterium ved udbud, frem for blot at fokusere på den laveste anskaffelsespris.


På trods af en klar markeds efterspørgsel og  klar tendens for begrebets udbredelse, kniber det med den faktiske implementering i projekterne.Projektdeltagere


Videninstitutioner

Teknologisk Institut

Statensbyggeforsknings Institut


Projektparter

SlothMøller

Vandkunsten

Arkitema

EKJ Rådg. Ingeniør

Årstiderne Arkitekter


Bevillingsgiver

Innobyg