Sommerskolen 2017

Tværfaglig bygningsrenovering

Totalværdi \\ Bæredygtighed i praksis

Sommerskolen Tværfaglig Bygningsrenovering 2017 er den tredje og sidste i rækken. Dette 3-ugers forløb

blev gennemført for første gang i 2015 på VIA University College i Horsens. Casen var det almene murede

etageboligbyggeri. I 2016 rykkede vi til VIA Campus Aarhus C og arbejdede med en etageboligbyggeri-case fra 1944. Her i 2017 bliver vi i Aarhus og ser nærmere på etageboligbyggeriet ”Søvangen” i Brabrand.


Fokus for dette års tværfaglige sommerskole ligger på ”TOTALVÆRDI” i bygningsrenoveringsprocessen. Med det formål er det afgørende at vurdere bygningens kvalitet holistisk og kritisk på tværs af tid, altså før, under og ikke mindst efter renoveringen.


Mange i byggebranchen anskuer bæredygtigt byggeri som ”sund fornuft” og  ender derfor med at gøre, som man plejer. Men hvorfor mon det?  Usikkerhed, utryghed og manglende forståelse er stadig i høj grad forbundet med begrebet bæredygtighed. Det er i dag ikke nok at være en dygtig ingeniør, der ved alt om en ting eller være en arkitekt, der kan tegne smukke bygninger. De optimale løsninger ligger som oftest i en kombination af en lang række tværfaglige input, hvilket påkalder et fokus på et tidligt tværfagligt samarbejde,  hvor et valg træffes på baggrund af en konkret dataindsamling samt en evt. cost-benefit analyse. Den metode resulterer i projekter med en langt større kompleksitet end de konventionelle bggeprojekter. En kompleksitet, der ofte er årsag til, at bæredygtigheden nedprioriteres.


FCO arkitektur, har deltaget i planlægningen af dette års sommerskole, og bidrager undervejs i forløbet med 2 oplæg. "Totalværdi" og "Bæredygtighed" i renoveringsprocessen".

Projektdeltagere


    V
IA Byggeri,


VIA Engineering

Arkitektskolen Aarhus

FCO arkitektur ApS