- FCO som din sparringspartner

Overblik

Totaløkonomi er blevet et velkendt begreb i byggebranchen, ikke mindst gennem LCC-byg – et totaløkonomisk værktøj, der bidrager til en helhedsorienteret tilgang til byggeri.


Indhold

Vi tager afsæt i "LCC i praksis". Med introduktion til LCC-byg værktøjet og eksempler fra din hverdag som rådgiver, ser vi på, hvordan man kan arbejde med LCC. Mine input bygger på egne erfaringer fra DGNB-projekter samt på udviklingsprojektet "Anvendelse af LCC i hverdagen", hvor jeg som initiativtager og projektleder, har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med en af landets førende forskere indenfor totaløkonomi i byggebranchen, Kim Haugbølle, Sbi. I samarbejde med SlothMøller Rådg. Ing., EKJ, Rådg. Ing., Tegnestuen Vandkunsten, Arkitema Architects og Årstiderne Arkitekter PS har vi undersøgt, hvordan totaløkonomiske vurderinger får en mere markant rolle som beslutningsgrundlag i det bæredygtige byggeri.

RÅDGIVER

Viden om...

LCC i byggeriet

Totaløkonomi i praksis - LCC


 • LCC i byggerietsfaser
 • LCC i udbudsmaterialet
 • LCC i DGNB
 • LCC som beslutningsstøtteværktøj
 • Introduktion til LCC-byg, værktøjet

Overblik

LCA står for Life Cycle Assessment – livscyklusvurdering. Formålet med LCA i byggeriet, er at vurdere bygningens samlede miljøbelastning gennem bygningens levetid.

Både danske og mange udenlandske producenter af byggevarer har fokus på LCA, og inden længe vil regeringen stille krav om LCA på visse byggeprojekter. LCA er også en vigtig del af certificeringsordningen DGNB.


Indhold

Oplægget bygger på en stor "hands-on" erfaring, samt et igangværende udviklingsprojekt, der netop skal formidle LCA metoden - eksemplificeret ved et vindue.  Oplægget er præget af min anvendelsesorienterede tilgang, og indholdet bliver formidlet i et mix af forklarende skitser, eksempler og en introduktion til LCA-byg beregningsværktøjet.

RÅDGIVER

Viden om...

LCA i byggeriet

Introduktion til LCA i byggeriet


 • Hvad er LCA?
 • Hvorfor arbejde med LCA?
 • Miljøpåvirkninger og ressourceforbrug
 • LCA på bygningsniveau
 • LCA på materialeniveau
 • LCA i designfasen
 • Introduktion til LCA-byg


- det siger andre om FCO...

”Jeg vil gerne takke Flemming for sin store og flotte indsats i forbindelse med InnoBYG-projektet ”LCC i praksis”. Flemming har med sin baggrund som arkitekt og dybe erfaring med LCC og byggeri været både idemager, indpisker og styrmand på projektet. Han har en unik evne til at bringe egne ideer i spil og samtidig være meget lydhør overfor andres forslag. Det har været både udbytterigt og en fornøjelse at arbejde sammen med Flemming, og jeg håber, at vi får rig lejlighed til at fortsætte det gode samarbejde fremover under nye former.”

Kim Haugbølle, seniorforsker 

Statens Byggeforskningsinstitut.